SAF ocenenia

Od roku 2008 asociácia udeľuje ocenenia za prínos v oblasti podnikových financií. SAF ocenenie získavajú experti na základe hlasovania členov Správnej rady SAF.

Články z oceňovaní

Konferencia Finančné riadenie podnikov

XIX. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov sa uskutočnil 17.6.2021. Konferencia poskytla odpovede na otázky ako „Pomôže Plán obnovy naštartovať ekonomiku Slovenska?“, „Ako...

Read More

SAF Ocenenie 2019: Milan Masaryk

Už niekoľko rokov udeľujeme SAF Ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií. Získavajú ho osobnosti – finanční manažéri. V minulosti ocenenie získali...

Read More

Ocenenie SAF a CECGA 2014

Pri príležitosti konania 12. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov sa v predvečer uskutočnilo jej slávnostné zahájenie. Stalo sa dobrým zvykom...

Read More

Ocenenie SAF a CECGA 2013

Pri príležitosti slávnostného zahájenia 11. ročníka konferencie SAF Finančné riadenie podnikov, ktoré sa konalo v hoteli Radisson Blu Carlton v...

Read More