Ocenenie za dlhoročný prínos v oblasti podnikových financií si prebral pán Ing. Andrej Révay, čestný prezident SAF

Pri príležitosti XXI. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov (FRP), na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila  SAF ocenenie za dlhoročnú a aktívnu prácu v štruktúrach SAF, pánovi Čítať viac...

Ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií si prebral pán Ing. Vladimír Podolinský, PhD., Finančný riaditeľ a člen predstavenstva TAURIS GROUP

Pri príležitosti XXI. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov (FRP), na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila  SAF ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií  Vladimírovi Podolinskému, Čítať viac...