Okamžité platby na Slovensku od 1.2.2023

Národná banka Slovenska zaviedla od 1. februára 2022 okamžité platby na Slovensku, ktoré sú  inovatívny a moderný spôsob platenia. Aktuálne je na Slovensku dostupný pre klientov troch komerčných bánk (Slovenská sporiteľňa, VÚB a Tatrabanka), ktoré majú významný podiel na slovenskom trhu. Klienti spomínaných bánk majú možnosť zasielať a prijímať okamžité platby do ktorejkoľvek banky v SEPA priestore, ktorá poskytuje tento typ platieb. Treba však poznamenať, že podvody sú stále hlavným problémom účastníkov prevodu finančných prostriedkov, pokiaľ ide o platby všeobecne a konkrétnejšie aj v oblasti okamžitých platieb. Napriek tomu, že na Slovensku sú okamžité platby v začiatkoch je tu veľký potenciál na ich využívanie najmä v biznis priestore. Kolegovia z iných európskych krajín však majú už praktické skúsenosti  a preto na základe diskusie v rámci Európskej asociácie podnikových treasury (EACT), pripravili stanovisko k návrhu  Európskej komisie k okamžitým platbám. Návrh Komisie nariadiť proces kontroly, či sa IBAN príjemcu zhoduje s menom príjemcu pre okamžité prevody, je veľmi dôležitým krokom vpred a EACT ho podporuje, považuje ho však za nedostatočný. Stanovisko má preto zdôrazniť obavy podnikových finančníkov a navrhnúť riešenia na ich odstránenie.

EACT navrhuje, v prípadoch, keď ide o okamžitý prevod medzi dvoma právnickými osobami, aby sa ako doplnkový nástroj na správnu identifikáciu právnických osôb mohol použiť jedinečný identifikátor subjektu, ako napríklad globálny identifikátor právnickej osoby (LEI), národné daňové identifikačné číslo, alebo miestne registračné čísla. Celé stanovisko EACT nájdete v prílohe.

Vážení kolegovia pokiaľ máte skúsenosti s okamžitými platbami vyjadrite prosím názor, prípadne podporu k tejto iniciatíve. Uvedený materiál po jeho pripomienkach bude  využitý na advokačné iniciatívy a stretnutia, ktoré ACT organizuje v najbližších týždňoch s orgánmi ECB a EK. 

Vaše vyjadrenia a postrehy nám posielajte na kancelaria@asocfin.sk 

Celé stanovisko EACT si môžete prečítať TU