6. ročník EACT Summitu 2024 – Brusel

V dňoch 11.- 12. apríla 2024 sa členovia našej Sekcie pre dane, clá, finančné účtovníctvo a výkazníctvo – JUDr. Matej Firický a Martin Mičák, spolu s ďalšími zástupcami SAF – Eva Husková Lomjanská, FCCA, DipIFR, Adam Dudic Jan Seman, zúčastnili 6. ročníka medzinárodného summitu EACT – European Association of Corporate Treasurers – Európskej asociácie korporátnych finančníkov, ktorý sa konal v Bruseli.
Na summite sa zúčastnili delegáti z 23 členských krajín, s ktorými sme mali možnosť diskutovať o najaktuálnejších témach v oblasti podnikových financií. Okrem zdieľania trendov v oblasti B2B platieb a kybernetickej bezpečnosti, boli hlavnými témami nástup umelej inteligencie a aktuálne možnosti digitalizácie finančného riadenia podnikov.

SAF – Slovenská asociácia finančníkov okrem svojej aktívnej participácie na príprave zákonov, pomoci podnikateľom a prednáškovej činnosti, predstavuje odbornú platformu aj na vymieňanie si pohľadov v oblasti podnikových financií na medzinárodnej úrovni.
V prípade záujmu o členstvo a účasť na vyššie uvedených aktivitách sa preto neváhajte obrátiť na našich kolegov alebo priamo na SAF kancelaria@asocfin.sk.