Kontakt

SAF

Drieňová 68/3, 821 01 Bratislava

telefón: 02/4363 5667

mobil: +421 918 812 513

Lenka Lehocká – tajomník SAF

e-mail: kancelaria@asocfin.sk

Slovenská asociácia finančníkov

IČO: 31769667
DIČ: 2021376225

IBAN: SK78 0200 0000 0011 6205 4954

Register občianskych združení MV SR,

č. reg. VVS/1-900/90-12270-8

Nie sme platiteľmi DPH

Sledujte nás na LinkedIn

Sledujte nás na Facebooku

Kontaktný formulár