Podujatia, semináre, konferencie

6. ročník EACT Summitu 2024 – Brusel

XXII. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov

Manažovanie likvidity a súvisiacich finančných rizík

Valné zhromaždenie SAF – ZMENA TERMÍNU 29.4.2024

Finančné riadenie podnikov 2024

Makroekonomický výhľad 2024

Makroekonomický výhľad na rok 2024

Seminár ESG (Enviromental, social and Governance – životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie)

Seminár ESG (Enviromental, social and Governance – životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie)

Podujatie INNOTECH fórum 2023