Aktuálne legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie, 13.- 14. júna 2023 Hotel Panoráma, Trenčianske Teplice

V dňoch 13.-14. júna sa uskutočnil seminár Aktuálne legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý sa konal v Hoteli Panoráma v Trenčianskych Tepliciach.

Prezentácie zo seminára nájdete v našej Členskej zóne.

Ďakujeme všetkým účastníkom a rečníkom a to konkrétne –  Ing. Martinovi Golianovi z Global Procurement s.r.o., Ing. Marcele Hricovej z Finančnej správy SR, Ing. Silvii Karelovej z Finančného riaditeľstva SR, Mgr. Kataríne Danajovičovej  z DAZAP, s.r.o., JUDr. Matejovi Repovi zo spoločnosti CRIF Slovak Credit  Bureau, s.r.o. a advokátom Mgr. Martinovi Mičákovi a Mgr. Miroslave Kotuličovej.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami!