Spolupráca

Členstvo v organizáciách

IGTA – The International Group of Treasure Associations

Od roku 2000 sme plnoprávnym členom IGTA, ktorá združuje národné treasury asociácie. Cieľom je zdieľať informácie a názory o otázkach, ktoré majú vplyv na našu profesiu.

www.igta.org

EACT – The European Association of Corporate Treasurers

Od roku 2005 sme členom EACT, ktorá združuje európske treasury asociácie. Podporuje svojich členov v odbornej príprave a rozvíja diskusiu so snahou ovplyvniť regulačné iniciatívy v rámci EÚ.

www.eact.eu

Partneri

Ekonomická univerzita v Bratislave
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Slovak association of Corporate Governance
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Národná banka Slovenska

Články EACT a IGTA info