Spolupráca

Členstvo v organizáciách

IGTA – The International Group of Treasure Associations

Od roku 2000 sme plnoprávnym členom IGTA, ktorá združuje národné treasury asociácie. Cieľom je zdieľať informácie a názory o otázkach, ktoré majú vplyv na našu profesiu.

www.igta.org

EACT – The European Association of Corporate Treasurers

Od roku 2005 sme členom EACT, ktorá združuje európske treasury asociácie. Podporuje svojich členov v odbornej príprave a rozvíja diskusiu so snahou ovplyvniť regulačné iniciatívy v rámci EÚ.

www.eact.eu

Partneri

Ekonomická univerzita v Bratislave
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Slovak association of Corporate Governance
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Národná banka Slovenska

Články EACT a IGTA info

EACT brochure_2019

EACT kancelária pripravila stručnú brožúrku o činnosti podnikových treasury. Brožúra bola pripravená za účelom prezentácie činnosti pre nových poslancov európskeho …

EACT Summit 2019

EACT Summit The March issue of newsletter is dedicated to the EACT Summit, with 6 articles and several videos. Read …

CEE CONFERENCE 2018 Budapest

V dňoch 18 - 20. 10. 2018 sa zástupcovia našej asociácie zúčastnili medzinárodnej konferencie v Budapešti, kde sa stretli so …