Spolupráca

Členstvo v organizáciách

IGTA – The International Group of Treasure Associations

Od roku 2000 sme plnoprávnym členom IGTA, ktorá združuje národné treasury asociácie. Cieľom je zdieľať informácie a názory o otázkach, ktoré majú vplyv na našu profesiu.

www.igta.org

EACT – The European Association of Corporate Treasurers

Od roku 2005 sme členom EACT, ktorá združuje európske treasury asociácie. Podporuje svojich členov v odbornej príprave a rozvíja diskusiu so snahou ovplyvniť regulačné iniciatívy v rámci EÚ.

www.eact.eu

Partneri

Ekonomická univerzita v Bratislave
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Slovak association of Corporate Governance
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Národná banka Slovenska

Články EACT a IGTA info

EACT brochure_2019

EACT kancelária pripravila stručnú brožúrku o činnosti podnikových treasury. Brožúra bola pripravená za účelom prezentácie činnosti pre nových poslancov európskeho...

Read More

EACT Summit 2019

EACT Summit The March issue of newsletter is dedicated to the EACT Summit, with 6 articles and several videos. Read...

Read More