Finančné riadenie podnikov 2024

Finančné riadenie podnikov 2024

XXII. ročník

Za viac ako dve desaťročia konferencia Finančné riadenie podnikov prerástla rámec čisto odbornej debaty finančných manažérov o zvládaní výziev finančného riadenia firiem na Slovensku a stala sa fórom pre diskusiu nielen finančníkov, ale aj širšej odbornej verejnosti o strategických otázkach konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.

Kľúčovou témou stala energetická bezpečnosť z hľadiska diverzifikácie zdrojov energií, a investícií do diverzifikovanej výroby elektrickej energie, ich návratnosti a ekologických aspektov.

Aplikácia pokročilých digitálnych technológií v priemyselných podnikoch a udržateľná digitálna infraštruktúra štátu sú nevyhnutným predpokladom na vyšší ekonomický rast a zvýšenie
konkurencie schopnosti ekonomiky Slovenska

Prečítajte si nové číslo časopisu Finančný manažér

V novom čísle časopisu Finančný manažér sa dočítate: budeme pokračovať v téme AI – NÁVRH EURÓPSKEJ ÚNIE NA REGULÁCIU UMELEJ INTELIGENCIE zameriame sa na TROCHU INÝ POHĽAD NA PROBLÉMY NEMOCNÍC ÚVEROVÝ RATING A TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE VYBRANÉ PRAKTICKÉ ASPEKTY ZLÚČENIA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ Čítať nové číslo Finančného manažéra

Seminár ESG (Enviromental, social and Governance – životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie)

Slovenská asociácia finančníkov v spolupráci so spoločnosťami Advanced Risk Management s.r.o. a CRIF Slovak Credit Bureau, s.r.o. dňa 11. októbra usporiadala Seminár ESG. Prezentácie nájdete v Členskej zóne. Ďakujeme rečníkom, všetkým účastníkom ako aj partnerom akcie.

Seminár ESG (Enviromental, social and Governance – životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie)

Pozývame Vás na Seminár ESG (Enviromental, social and Governance – životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie). Miesto konania: Apollo Hotel Bratislava, utorok 10. októbra 2023 od 13:00 hod Poplatok za podujatie 49,- EUR. Registrácia TU

Podujatie INNOTECH fórum 2023

Ďakujeme panelistom (Katarina Gasparovska, Maroš Barabas, Anna Čaplovičová, Filip Kasnár, Jana Ligušová. Lucia Lackova a Katarina Mazaniova) za podnetnú diskusiu, partnerom Slovenská sporiteľňa, Novo Consulting, wflow.com a Poisťovňa Colonnade za podporu a účastníkom za podnetnú diskusiu.  Veríme, že podujatie bolo prospešné aj z hľadiska networkingu, keďže sa jeho účastníci o inovácie aktívne zaujímajú, alebo vďaka dobre uchopenej digitálnej transformácii poskytujú inovatívne produkty a služby pre Čítať viac…