Seminár: Alternatívne formy financovania a zabezpečenia obchodu, 24. – 25. november 2022, hotel Panorama Trenčianske Teplice

Ďakujeme prednášajúcim a účastníkom semináru  Alternatívne formy financovania a zabezpečenia obchodu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. – 25. november 2022 v Trenčianskych Tepliciach. Seminár priniesol veľmi komplexný pohľad na získavanie alternatívnych zdrojov financovania pre podnikateľov. Vďaka lektorom z viacerých sektorov a spoločností, účastníci seminára získali informácie z rôznych pohľadov.    Základné inštrumenty alternatívneho financovania Čítať viac…

Pozvánka na seminár: Alternatívne formy financovania a zabezpečenia obchodu, 24. – 25. november 2022, hotel Panorama Trenčianske Teplice

Slovenská asociácia finančníkov a partneri podujatia  KRESTON Slovakia a Asociácia poskytovateľov hospodárskych informácií Vás srdečne pozývajú na odborný seminár Alternatívne formy financovania a zabezpečenia obchodu Dátum: 24. – 25. november 2022 Miesto: Hotel Panorama, Trenčianske Teplice Vašu účasť potvrďte prosím cez google form alebo do kancelárie SAF kancelaria@asocfin.sk mailom. Účastnícky poplatok 120,- EUR, zľavnený poplatok Čítať viac…

Pozvánka na pracovné raňajky v Košiciach a Žiline spojené s prednáškami a diskusiou na tému: Nové trendy vo finančnom riadení firiem – Ako elektronizácia & AI ovplyvňuje účtovníctvo

Slovenská asociácia finančníkov a wflow.com  Vás srdečne pozývajú na pracovné raňajky spojené s prednáškami a diskusiou na tému:Nové trendy vo finančnom riadení firiem:Ako elektronizácia & AI ovplyvňuje účtovníctvo Dátum: utorok 6. decembra 2022 od 9:00 do 11:00 hod. v Košiciach streda 7. decembra 2022 od 9:00 do 11:00 hod. v Žiline  PROGRAM: 8:30 – 9:00 hod. Čítať viac…

Pozvánka na webinár EACT „Podvody pri online platbách“:

SAF Vás pozýva na webinár EACT „Podvody pri online platbách“: Termín: 8.11.2022 od 14:00 do 15:00 Dozviete sa ako môže „Potvrdenie príjemcu“ (Confirmation of Payee) pomôcť podnikovým finančníkom. Európska komisia oznámila, že riešenie „IBAN-Name Check“ bude prijaté v celej Európe ako súčasť legislatívy o okamžitých platbách. To zaisťuje, že okamžité platby v eurách budú dostupné, Čítať viac…

CEE TRASURY FORUM 2022 Graz

CEE TRASURY FORUM 2022 GrazV dňoch 6. – 8. októbra sa uskutočnila medzinárodná CEE konferencia v Grazi.Za účasti odbornej verejnosti aj z radov členov SAF sa prednášajúci venovali otázkam risk manažmentu, technológiám v treasury a udržateľnosti.Teší nás, že Slovensko malo zastúpenie aj medzi prednášajúcimi, prostredníctvom Romana Filipoiu CFO SPP – distribúcia, a.s., ktorý sa venoval Čítať viac…

Pracovné raňajky spojené s prednáškami a diskusiou na tému: Nové trendy vo finančnom riadení firiem – Ako elektronizácia & AI ovplyvňuje účtovníctvo

Slovenská asociácia finančníkov v spolupráci so spoločnosťou wflow.com dňa 29.septembra 2022 v priestoroch VIP reštaurácie Slovenskej sporiteľne usporiadala pracovné raňajky Nové trendy vo finančnom riadení firiem: Ako elektronizácia & AI ovplyvňuje účtovníctvo Diskusia začala prezentáciou Mareka Masaryka z KPMG na tému Novinky a zmeny v legislatíve o účtovníctve. Robert Soudný z wflow.com sa venoval trendom v Čítať viac…

Pozvánka na pracovné raňajky spojené s prednáškami a diskusiou na tému: Nové trendy vo finančnom riadení firiem – Ako elektronizácia & AI ovplyvňuje účtovníctvo

Slovenská asociácia finančníkov a wflow.com  Vás srdečne pozývajú na pracovné raňajky spojené s prednáškami a diskusiou na tému:  Nové trendy vo finančnom riadení firiem:Ako elektronizácia & AI ovplyvňuje účtovníctvo Dátum: štvrtok 29. septembra 2022 od 9 do 11 hod. Miesto: Slovenská sporiteľňa, Tomášiková 48, 832 37  Bratislava, VIP reštaurácia, 9. poschodie Parkovanie: na parkovisku Slovenskej sporiteľne, prosíme Čítať viac…

XX. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov

V úvodnom bloku okrem výhľadu ekonomiky Slovenska sa Elena Kohútiková, ktorá moderovala diskusiu pýtala panelistov či reformy dostanú slovenskú ekonomiku do kondície, ako čelíme rastúcim cenám a neistote, či dokáže Európa vytvoriť „energetickú úniu“? Ďakujeme Ľudovítovi Ódorovi, Elene Kohútikovej, Vladimírovi Šuchovi, Karolovi Galekovi a Lívii Vašákovej za zaujímavú a podnetnú diskusiu. Udržateľné financie, ESG, Energetická Čítať viac…

EuroFinance International Treasury Management

EuroFinance International Treasury Management prichádza do Rakúska od 21. do 23. septembra! Na podujatí sa vo Viedni zíde viac ako 2 000 najvplyvnejších profesionálov v oblasti podnikového treasury z celého sveta vrátane 150 rečníkov, ktorí ponúkajú transformačný pohľad do globálneho treasury. ● Inšpiratívni hlavní rečníci – vrátane člena Európskeho parlamentu Guya Verhofstadta a jedného z popredných Čítať viac…