EuroFinance International Treasury Management

EuroFinance International Treasury Management prichádza do Rakúska od 21. do 23. septembra! Na podujatí sa vo Viedni zíde viac ako 2 000 najvplyvnejších profesionálov v oblasti podnikového treasury z celého sveta vrátane 150 rečníkov, ktorí ponúkajú transformačný pohľad do globálneho treasury. ● Inšpiratívni hlavní rečníci – vrátane člena Európskeho parlamentu Guya Verhofstadta a jedného z popredných Čítať viac…

Rozhovor s Antonom Ondrejom prezidentom SAF v HN

Slovensko kráča gréckou cestou zadlžovania a rozdávania, varuje prezident finančníkov Májová inflácia sa priblížila k úrovni 13 percent, no pomoc tým najzasiahnutejším skupinám obyvateľstva viazne. Ako hodnotíte kroky našej vlády voči rodinám či seniorom? Vláda robí, čo môže. Keby však bola efektívnejšia, keby počúvala odborníkov a jej predstavitelia by sa dokázali vzájomne rešpektovať, urobila by Čítať viac…

Workshop k superodpočtu

SAF dlhodobo podporuje superodpočet ako jeden z vhodných daňových nástrojov na zrýchlenie ekonomického rastu Slovenska cestou širšieho uplatňovania vedy a výskumu v praxi firiem. Po sérii diskusii s MF SR aj Finančnou správou sme spracovali vybrané okruhy problémov vo forme prípadových štúdií, ktoré sme 13. júna prediskutovali na workshope s kľúčovými predstaviteľmi Finančnej správy a MF. Na workshope, ktoré organizovala daňová Čítať viac…

Prečítajte si nové číslo časopisu Finančný manažér

V novom čísle časopisu Finančný manažér sa dočítate: aká je cesta slovenského biodegradovateľného plastu na trh aké je poslanie internej analýzy v procese podnikového účtovníctva aké možnosti majú podnikateľské subjekty pri riešení úpadku aké zmeny nastali v sociálnom poistení  Čítať nové číslo Finančného manažéra

Horský vodca a motivátor Vlado Zboja na XX. ročníku konferencie Finančné riadenie podnikov

Prežil pád zo steny, pri ktorom si zlomil obe nohy, prežil aj pád lavíny a počas svojich expedícií tiež hádku s kanibalmi. Dnes svoje skúseností odovzdáva top manažérom firiem. Horský vodca, horolezec, podnikateľ a jeden zo siedmich Slovákov, ktorý vyliezol na Mount Everest. Vlado Zboja má na svojom konte najvyššie vrcholy šiestich kontinentov. Prežil pád zo Čítať viac…

XX. ročník konferencie Finančné riadenie podnikov 22.06.2022 hotel Sheraton Bratislava

SAF vás pozýva na XX. ročník konferencie finančné riadenie podnikov 22.06.2022 hotel Sheraton Bratislava   Program:   10,30 – 12,00 Workshop Líderstvo ako úspešná expedícia. Vlado Zboja   12,45 – 12,55 Otvorenie konferencie – Anton Ondrej, prezident SAF   12,55 – 14,10 Makroekonomický blok Výhľad ekonomiky Slovenska, Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS, panelová diskusia, moderuje Elena Čítať viac…

Seminár 12. – 13.5.2022 Nové legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie

Dvojdňový seminár SAF Nové legislatívne zmeny a ichvplyv na podnikateľské prostredie sa uskutočnil v Piešťanoch, v dňoch12.-13.05.2022. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa 8 prednášok, ktoré sazameriavali na pripravované alebo prebiehajúce legislatívne zmeny. Prednášky sa venovali zmenám v predpisoch upravujúcich verejné obstarávanie (Ing. Martin Golian, Global Procurement s. r. o.), problematike AML (Ing. Peter Andrisin, Dozen, s.r.o. a pplk. Čítať viac…

Vyhlásenie Slovenskej asociácie finančníkov

  Vyhlásenie Slovenskej asociácie finančníkov Slovenská asociácia finančníkov (SAF) na Valnom zhromaždení dňa 28.4.2022 bilancovala uplynulý rok svojej činnosti, poznamenaný pandemickou krízou. Valné zhromaždenie schválilo uznesenie, ktorým uložilo Správnej rade pripraviť vyhlásenie reflektujúce diskusiu. SAF si s prítomnými hosťami VZ pripomenula 25. výročie svojho založenia (november 1996), pričom pozitívne hodnotila najmä jej úlohu pri významných ekonomických Čítať viac…