Prezentácia

Ste pripravení efektívne riadiť finančné riziká svojho podniku? Ak ste nemali možnosť zúčastniť sa minulý týždeň semináru tu môžete nájsť prezentáciu.O čom sa diskutovalo:• čo potrebujú manažéri vedieť, aby mohli efektívne riadiť svoj podnik• aké riziká je potrebné riadiť• ako riadiť a plánovať likviditu• o ďalších témach z oblasti riadenia rizík.

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že 9.3.2023 vo veku 86 rokov nás navždy opustil zakladajúci člen Slovenskej asociácie finančníkov Virgil Farkašovský. Bol prvým tajomníkom SAF a v tejto pozícii pôsobil dlhé roky.Spomíname na jeho odborný, kolegiálny, srdečný a priateľský vklad ktorým prispel k etablovaniu našej asociácie.Ďakujeme Virgil!

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Tieto informácie sú adresované osobám, ktoré si podali prihlášku za člena a členom občianskeho združenia Slovenská asociácia finančníkov, so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 31769667 (ďalej len „SAF“ alebo „my“) a obsahuje informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a Čítať viac…

Ste pripravení efektívne riadiť finančné riziká svojho podniku?

Ponúkame do pozornosti seminár, ktorý organizuje ARM 15. marca 2023, uskutoční sa v Hoteli Apollo, Dulovo nám. 1, Bratislava. Dozviete sa: • čo potrebujú manažéri vedieť, aby mohli efektívne riadiť svoj podnik• aké riziká je potrebné riadiť• ako riadiť a plánovať likviditu• o ďalších témach z oblasti riadenia rizík  Prediskutujeme výsledky štúdie o procesoch a technologickej pripravenosti.Svoju Čítať viac…

Ako odbrzdiť zaostávajúcu slovenskú ekonomiku?

AKO ODBRZDIŤ ZAOSTÁVAJÚCU SLOVENSKÚ EKONOMIKU Na diskusii finančníkov sme sa venovali téme inflácie, rastu cien energií, superodpočtu, patent boxu aj výskumu vplyvu digitalizácie na ekonomiku a pracovný trh. Ďakujeme viceguvernérovi NBS Ľudovítovi Odórovi, prezidentovi finančnej správy Jiřímu Žežulkovi, generálnej riaditeľke sekcie daňovej a colnej MFSR Daniele Kľučkovej, profesorovi Ekonomickej univerzity vo Viedni Mikulášovi Luptáčikovi, manažérovi Čítať viac…

Kto bude nový CFO roka 2022?

Je aj na vás, kto sa stane novým CFO roka.Ako odborný partner ocenenia CFO roka vás pozývame k nominácii tohtoročných finalistov.Nominácia je otvorená do 13. marca.Svoje nominácie môžete zasielať mailom na kancelaria@asocfin.sk, alebo prostredníctvom nominačného formulára uverejneného na webovej stránke na www.cforoka.sk https://lnkd.in/e4jhyEfZ