Pomôžu okamžité platby businessu?

V rámci implementácie svojej platobnej stratégie Európska komisia (EK) otvorila verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie o možných regulačných krokoch, ktoré by mohla podniknúť na zabezpečenie celoeurópskej dostupnosti a použitia okamžitých platieb. Konzultačný dokument nájdete tu. Pozadie konzultácie spočíva v tom, že EK skúma, aké kroky je možné podniknúť, aby stimulovali širšie využívanie schémy okamžitých Čítať viac…

Aké zmeny v pláne obnovy požadujeme?

SAF už od roku 2017, 18 v rámci diskusií s podnikateľmi, finančnými manažérmi a za účasti odborníkov z rôznych oblastí diskutuje (Dobehne tiger do cieľa?) o zaostávaní Slovenska v oblasti dobiehania krajín EU v rámci konvergencie a o potrebe skvalitnenia podnikateľského prostredia, kvalite spravovania verejných financií a správneho nastavenia daňovo-odvodového systému. Súčasťou diskusie boli i námety a návrhy z oblasti vzdelávania, trhu práce, podnikateľského prostredia, riadenia verejných financií, Čítať viac…

Online diskusia: Plán obnovy

SAF pripravila online diskusiu Plán obnovy v spolupráci s Ministerstvom financií SR a partnermi. Diskusiu efektívny štát a inovatívne Slovensko, v ktorej sa venovali daňovej reforme, inováciám ale aj udržateľným financiám, viedol prezident SAF, Andrej Révay, na tému sa rozprával spolu s ministrom financií Eduardom Hegerom, partnerom KPMG Branislavom Ďurajkom a Prezidentom Matador Group Štefan Rosina. V časti Čítať viac…

Pripomienky zo strany SAF na zmenu daňového zákona

v nadväznosti na informáciu ohľadom spustenia legislatívneho procesu niektorých daňových zákonov so zameraním špecifikovaným nižšie, Slovenská asociácia finančníkov, v mene svojich členov zaslala na Ministerstvo Financií nasledovné pripomienky V rámci sledovaných cieľov SAF navrhuje zamerať legislatívnu snahu najmä na nasledovné okruhy, ktoré boli čiastočne zahrnuté aj v tzv. Daňovom manifeste 2020, na príprave ktorého sa SAF Čítať viac…

Podporte nás 2%

Slovenská asociácia finančníkov ako občianske združenie je aj pre rok 2021 zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % z daní. Budeme radi, keď podporíte našu činnosť aj touto formou. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI Obchodné meno alebo názov: Slovenská asociácia finančníkov Sídlo: Drieňová 68/3,    82101 Bratislava Právna forma: Občianske združenie Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): IČO: 31769667

Tretie číslo časopisu Finančný manažér

S radosťou Vám predstavujeme posledné tohtoročné číslo časopisu Finančný manažér, ktoré prináša témy ako kam smerovať štátnu podporu v čase pandémie, meranie agresívneho daňového plánovania ale aj uplatňovanie princípov corporate governence na Slovensku so zameraním na bankový sektor, podané odborníkmi.Prečítajte si ho v členskej zóne SAF

Manažment pohľadávok 2020

Členovia Správnej rady SAF vystúpili na úspešnej, novembrovej odbornej konferencii Managment pohľadávok 2020. Konferencia sa tento rok okrem tradičných tém z tejto oblasti zaoberala vo významnej miere i riešením finančných problémov firiem spojených s Covid 19. Pozrite si ich príspevky: Ing. Iveta Griačová: Transformácia riadenia nemocníc Ing. Peter Daniel: Panelová diskusia– Anti-covid opatrenia vlády SR Ing. Peter Andrišin–Premena Čítať viac…