Najnovšie články

Prehľad podujatí, konferencií, seminárov

Konferencie, semináre, podujatia a exkluzívne diskusie, toto všetko organizujeme pre finančných expertov.

Čítať viac… 

Slovenská asociácia podnikových finančníkov

 

Pripomienky k legislatíve

Podieľame sa na spolu-tvorbe zákonov a ovplyvňujeme tak život podnikateľov.

Čítať viac…

Diskusné fórum, Dobehne tiger do cie¾a, Európska komisia,

 

Združujeme odborníkov

Členmi SAF sú finanční experti, akademici, právnici, ekonómovia…

Čítať viac..

Najnovšie články

Prehľad podujatí, konferencií, seminárov

Konferencie, semináre, podujatia a exkluzívne diskusie, toto všetko organizujeme pre finančných expertov.

Čítať viac… 

Slovenská asociácia podnikových finančníkov

 

Pripomienky k legislatíve

Podieľame sa na spolu-tvorbe zákonov a ovplyvňujeme tak život podnikateľov.

Čítať viac…

Diskusné fórum, Dobehne tiger do cie¾a, Európska komisia,

 

Združujeme odborníkov

Členmi SAF sú finanční experti, akademici, právnici, ekonómovia…

Čítať viac..