Manažovanie likvidity a súvisiacich finančných rizík

V spolupráci s Advanced Risk Management, s.r.o.  si Vás dovoľujeme pozvať na seminár „Manažovanie likvidity a súvisiacich finančných rizík“.

📅 22. 5. 2024 (14:00 -16:00)

🌐 Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, Bratislava

 

Počas seminára sa dozviete ako prakticky riadiť likviditu,
ako nastavovať súvisiace limity likvidity a finančnej výkonnosti a čo všetko
vstupuje do celého procesu rozhodovania. Ďalej sa budeme venovať nastaveniu
procesu riadenia finančných rizík a praktickým ukážkam ako k riadeniu
pristupovať. Prezentácia je doplnená simuláciami jednotlivých rozhodnutí priamo
v treasury systéme CADCalc® Market.

Prosíme potvrdiť Váš záujem Lenke Kom do 15. 5. 2024 na kom@arm.cz