SAF Ocenenie 2020: Richard Panek

V tomto roku sa Správna rada SAF rozhodla udeliť toto ocenenie Richardovi Panekovi, partnerovi EY.

Richard Panek pracuje už vyše 20 rokov ako konzultant v oblasti dani z príjmov právnických osôb, cezhraničného zdaňovania firiem, rodinného biznisu,  daňového due diligence,   daňovo efektívne štruktúrovaných akvizícií, daňových problémov vo farmaceutickom priemysle, bankovníctve, technológiách, výrobe atď.  V oblasti firemnej dane významne spolupracuje na pripomienkovaní a tvorbe legislatívy ktorá   motivuje firmy do investovania inovácií, vedy a výskumu, nových technológií.   

„Veľmi si ceníme I jeho ochotu a aktívnu účasť zapájať sa do aktivít SAF a podieľať sa tak na formovaní prostredia v oblasti podnikových financií. Vnímame to ako pomoc pre podniky, ako pomoc pri zorientovaní sa v kľúčových oblastiach financovania firiem, ktoré sú v danom období pre podniky rozhodujúce“, zdôraznil prezident SAF pán Andrej Révay, ktorý mu ocenenie spolu s Jaroslavom Habom, riaditeľom pre firemných klientov UniCredit Bank na Slovensku, odovzdal.

Na konferencii FRP sa každoročne stretávajú finanční riaditelia z rôzne veľkých podnikov – od  malých a stredne veľkých firiem až po tie najväčšie a nadnárodné spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen výmena informácii  ale aj prezentácia pozitívnych príbehov firiem, hľadanie zdrojov financovania podnikateľských aktivít a najmä analýza podnikateľského prostredia s cieľom podieľať sa na formovaní legislatívy pre podnikový sektor.