Ocenenie Treasury projekt roka 2023

Slovenská Asociácia finančníkov v spolupráci so spoločnosťou EY vyhlasuje nové ocenenie “Treasury projekt roka”. Prihlásiť je možné projekty ukončené do konca roka 2022 včítane.
 
Treasury projekt roka je ocenením tých, ktorí obohatili oblasť Treasury niečím zaujímavým a inovatívnym. Tieto projekty sú spravidla dielom nielen jednotlivcov, ale celých tímov, ktoré sú zložené zo zástupcov rôznych oblastí v rámci spoločností.
 
Nominácie by sme chceli zamerať okrem tradičných tém (likvidita, peňažné toky, platobný styk, nové IT systémy či implementácia inovatívnych technológií, riadenie rizík, apod.) i na projekty ktoré spočívali v tom, ako sa treasurerom podarilo včas sa prispôsobiť novej COVID situácii na trhu, pomoci udržať firmu nad vodou
, prípadne dosiahnuť i za sťažených podmienok rast. Takých príbehov nájdeme iste dosť a budú dostatočne inšpiratívne pre celú finančnú verejnosť.
 
Chceme Vás požiadať o pomoc s nomináciami finančných projektov
, alebo riešení z Vašich firiem, alebo firiem partnerských, ktoré majú súvislosť s treasury aktivitami vo firmách. Nominovať  môžete kohokoľvek či akýkoľvek zaujímavý počin z oblastí treasury a financií.
 
Zaujíma nás napríklad, ako sa treasury tím postavil k špecifickým výzvam, aká bola východzia  situácia/problém, ktorý sa riešil, aké bolo použité riešenie a aké boli prínosy, včítane dopadov a skúseností z realizácie výsledkov projektov.
 
Tešíme sa na Vaše nominácie na ocenenie „Treasury projekt roku” a veríme, že sa  dočkáme inšpiratívnych príspevkov. Vaše návrhy nominácie (názov spoločnosti, kontaktn
ú osobu a krátky popis) môžete zasielať do 30. apríla 2023 na email kancelária@asocfin.sk .
 
Slávnostné vyhlásenie ocenenia “Treasury projekt roka 2023”, včítane odovzdania cien výhercom prebehne v rámci výročnej konferencie FRP 2023, ktorá je plánovaná na jún 2023.
 
Toto ocenenie nadväzuje na „EACT Treasury Award“, ktoré organizuje EACT, ktorej je SAF členom. SAF má možnosť nominovať do 31.1. 2023 jeden projekt za Slovensko i do ocenenia EACT Treasury AWARD 2023, ktorého výsledky budú vyhlásené na EACT summite, ktorý sa uskutoční 13. – 14.apríla 2023 v Bruseli.  Nominácia projektu za SAF bude znamenať ocenenie projektu na medzinárodnej úrovni.