SAF Ocenenie 2019: Milan Masaryk

Už niekoľko rokov udeľujeme SAF Ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

Získavajú ho osobnosti – finanční manažéri. V minulosti ocenenie získali napríklad Ivan Šramko, Elena Kohútiková, Marek Štrpka, Rudolf Sivák, Jozef Makúch, Miroslav Štrokendl, Jaroslav Habo.

V tomto roku sa Správna rada SAF rozhodla udeliť toto ocenenie Milanovi Masarykovi, CFO Eset.

Milan Masaryk pracuje v oblasti financií dlhodobo a od roku 2010 je CFO v nadnárodnej slovenskej spoločnosti ESET. Ocenenie SAF si zaslúžil za to, že ako finančný manažér rozhoduje o financiách spoločnosti, ktorá sa stala na Slovensku šesťkrát firmou roka na základe finančných výsledkov, ktorej príjmy sú generované z 97 percent v zahraničí a výrazne prispieva do štátneho rozpočtu.

ESET je prototypom toho, po čom voláme z hľadiska smerovania ekonomiky Slovenska, má vedu, výskum, inovácie v génoch. „Veľmi si ceníme i jeho ochotu a aktívnu účasť zapájať sa do aktivít SAF a podieľať sa tak na formovaní prostredia v oblasti podnikových financií. Vnímame to ako pomoc pre podniky, ako pomoc pri zorientovaní sa v kľúčových oblastiach financovania firiem, ktoré sú v danom období pre podniky rozhodujúce,“ zdôraznil prezident SAF Andrej Révay, ktorý mu ocenenie spolu s viceguvernérom NBS Ľudovítom Ódorom a Slavomírom Beňom – členom predstavenstva UniCredit Bank odovzdal. Na konferencii sa každoročne stretávajú finanční riaditelia rôznych podnikov – od malých a stredne veľkých až po tie najväčšie. Cieľom podujatia je nielen výmena informácií, ale aj prezentácia pozitívnych príbehov firiem, hľadanie zdrojov financovania podnikateľských aktivít a analýza podnikateľského prostredia s cieľom podieľať sa na formovaní legislatívy.