Odborná diskusia finančných manažérov o alokácii nákladov

Slovenská asociácia podnikových finančníkov a IBM Slovensko s.r.o. pripravili odbornú diskusiu finančných manažérov zameranú na Hľadanie skrytých rezerv v alokácii nákladov po vyčerpaní tradičných cost-cut opatrení. Termín a miesto konania:    25. apríla 2013,  Hotel Kempinski River Park, Bratislava. Diskusie sa zúčastnilo 30 účastníkov – zástupcov významných spoločností a univerzít v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Tému uviedol Ladislav Janyík, finančný riaditeľ, Slovnaft, a.s.. V diskusii vystúpili p. Révay (Axasoft), p. Dorociaková (SBERBANK), p. Mazaníková (Heineken Slovensko)

Ďalšie prezentácie k téme hľadania rezerv v alokácii nákladov prezentovali:

Iveta Griačová, Finančná riaditeľka, Letisko M.R. Štefánika. Do diskusie sa zapojili p. Janyík (Slovnaft), p. Kolárik (Omega Solutions), p. Kupec (Slovak Telekom)

Marián Bódi, finančný riaditeľ IBM Slovensko s.r.o. V diskusii vystúpili p. Kolárik (Omega Solutions), p. Kupec (Slovak Telekom), p. Demovič (VÚB, a.s.), p. Miklovičová (OTAVA), p. Griačová (Letisko M.R. Štefánika)

Slavomír Pšenák, IBM manažér riešení v oblasti analytiky a optimalizácie. Diskusiu obohatil p. Ondrej Bothe (IBM Slovensko), p. Révay a p. Griačová.

Fotogaléria: