Valné zhromaždenie SAF 2013

Valné zhromaždenie SAF sa uskutočnilo 17. apríla 2013.

Odbornú časť rokovania na tému Zámery v oblasti odvodovej a dôchodkovej reformy prezentovala

generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Ing. Jana Kolesárová spolu s poradkyňou

štátneho tajomníka Jozefa Buriana pani Benkovou. Prezentácia v plnom znení je tu.

Správu o činnosti prezidebnta SAF Révaya predniesol člen Správnej rady SAF pán Miroslav Bielčík.

Materiály z rokovania valného zromaždenia

Fotogaléria: