Seminár SEPA – pripravenosť podnikov

Dňa 6. marca 2013 sme rozoslali členom SAF pozvánku na bezplatný seminár SEPA – pripravenosť podnikov, ktorý pod gesciou NBS organizovala v Bratislave SOPK v súčinnosti so Slovenskou bankovou asociáciou. Po dohode s organizátormi sa uvedeného seminára zúčastnili okrem členov SOPK aj členovia SAF v počte 22 vrátane učiteľov a študentov z Ekonomickej univerzity. Seminár bol zaujímavý, odznelo na ňom množstvo užitočných informácií, diskusia sa niesla v odbornom a vecnom duchu.

Úvodný príspevok mal Ing. Rudolf Pataki, vedúci oddelenia stratégie platobných systémov NBS na tému

Existencia SEPA v podmienkach SR

Druhý príspevok bol zameraný na praktickú realizáciu nových platobných a inkasných podmienok v rámci SEPA. Túto rozsiahlu tému prezentovala Ing. Elene Kohútiková, členka predstavenstva VÚB pod názvom

SEPA a podnikateľský sektor.