Novoročné stretnutie v RVS Studené

Slovenská asociácia podnikových finančníkov zorganizovala v zariadení  RVS Studené  –  Most pri Bratislave dňa  5. februára 2013, v utorok o 14,30 hod. novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou na aktuálne témy. Tému Dlhodobá udržateľnosť verejných financií Slovenskej republiky odprezentoval Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a tému Možnosti  projektového  financovania podnikateľských  aktivít uviedol Miroslav Štrokendl, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank.

 Diskusiu moderoval prezident SAF Andrej Révay. Na vydarenom podujatí sa zúčastnilo vyše 60 účastníkov z podnikovej, akademickej a bankovej sféry. Odznelo množstvo otázok a stanovísk. Prednášajúci udržali diskusiu na vysokej odbornej úrovni, za čo im patrí vďaka.