KONFERENCIA “FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV 2018″

5. november 2018

Na konferencii FRP sa každoročne stretávajú finanční riaditelia z rôzne veľkých podnikov – od  malých a stredne veľkých firiem až po tie najväčšie a nadnárodné spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen výmena informácii  ale aj prezentácia pozitívnych príbehov firiem, hľadanie zdrojov financovania podnikateľských aktivít a najmä analýza podnikateľského prostredia s cieľom podieľať sa na formovaní legislatívy pre podnikový sektor.

FRP 2018_Otvorenie Revay

Prvy panel FRP 2018

Druhy panel FRP 2018

Treti panel FRP 2018

 

 

FRP 2018_Publikum

Novoročné stretnutie finančníkov v Studenom 2016

18. január 2016

SAF zorganizovala dňa 4. februára 2016 pre svojich členov a spolupracovníkov novoročné stretnutie v RVS Studené spojené s odbornou diskusiou na témy

 1. Nové zdroje rastu v krajinách Strednej a východnej Európy

Tému uviedol: Juraj Kotian, Vedúci ekonomického výskumu pre strednú a východnú Európu skupiny Erste Group Bank

 2. Čo nás čaká a čo neminie v platobnom styku

Tému uviedla: Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa, členka predstavenstva VUB, a.s.

Fotogaléria

Podpora podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov

11. jún 2015

Slovenská asociácia podnikových finančníkov usporiadala odborný seminárna tému

Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 – 2020

 Tento odborný seminár sa konal v dňoch 9. a 10. júna 2015 v Kongresovom hoteli Sitno vo Vyhniach. Určený bol predovšetkým pre tých, ktorí hľadajú možnosti financovania svojich projektov aj prostredníctvom zapojenia európskych fondov.

Prezentované a diskutované témy:

Ocenenie SAF a CECGA 2013

16. október 2013

Pri príležitosti slávnostného zahájenia 11. ročníka konferencie SAF Finančné riadenie podnikov, ktoré sa konalo v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave dňa 8.10.2013, Správna rada SAF udelila ocenenie SAF za prínos v oblasti podnikových financií pánovi Mariánovi Juskovi, ktorý bol guvernérom Národnej banky Slovenska, pôsobil v podnikovej sfére ako predseda predstavenstva spoločnosti Slovnaft, v súčasnosti je prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov. Je dlhoročným spolupracovníkom SAF. Ocenenie p. Juskovi odovzdal prezident SAF p. Andrej Révay spolu s generálnym riaditeľom UniCredit Bank pánom Miroslavom Strokendlom, zástupcom generálneho sponzora konferencie Finančné riadenie podnikov.

V rámci otvorenia konferencie Finančné riadenie podnikov sa po druhýkrát na základe spolupráce SAF a CECGA udeľovali ocenenia CECGA spoločnostiam dodržiavajúcim princípy Corporate Governance. Ocenenia odovzdávali p. Tibor Bôrik, predseda Správnej rady Stredoeurópskej asociácie správy a riadenie spoločností a výkonná riaditeľa tejto asociácie p. Barbora Lazárová.

2013 – Finančné riadenie podnikov 2013

2. september 2013

Program:

9.10.2013

Makroekonomické podmienky a stabilita finančného prostredia

a)      Predikcia vývoja ekonomiky Slovenska a dlhová kríza, J. Makúch, guvernér NBS

b)      Fiškálna politika vlády SR, V. Hudák, štátny tajomník MF SR

c)      Výhľad vývoja ekonomiky sveta a Európy, Ľ. Koršňák, hlavný analytik UniCredit Bank

Panel 1: Banky a podniky
Financovanie úverov (Funding for lending). Príčiny horšieho prístupu podnikov k úverom a výhľad do budúcna. Je očakávanie pre oživenie ekonomiky z pohľadu bánk realistické? E. Kohútiková, členka predstavenstva VÚB

Panel 2: Aktuálne otázky podnikateľského prostredia

Výsledky hlasovania účastníkov konferencie – 7 otázok k podnikateľskému prostrediu

a) Nová daňová a účtovná legislatíva, D. Klučková, generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej MF SR

b)      Úlohy a nové ciele Finančnej správy, D. Meager, vieprezidentka Finančnej správy SR

c) Transparentnosť podnikateľského prostredia, R. Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska


Valné zhromaždenie SAF 2013

18. apríl 2013

Valné zhromaždenie SAF sa uskutočnilo 17. apríla 2013.

Odbornú časť rokovania na tému Zámery v oblasti odvodovej a dôchodkovej reformy prezentovala

generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Ing. Jana Kolesárová spolu s poradkyňou

štátneho tajomníka Jozefa Buriana pani Benkovou. Prezentácia v plnom znení je tu.

Správu o činnosti prezidebnta SAF Révaya predniesol člen Správnej rady SAF pán Miroslav Bielčík.

Materiály z rokovania valného zromaždenia

Fotogaléria:

 

Odborná diskusia finančných manažérov o alokácii nákladov

10. apríl 2013

Slovenská asociácia podnikových finančníkov a IBM Slovensko s.r.o. pripravili odbornú diskusiu finančných manažérov zameranú na Hľadanie skrytých rezerv v alokácii nákladov po vyčerpaní tradičných cost-cut opatrení. Termín a miesto konania:    25. apríla 2013,  Hotel Kempinski River Park, Bratislava. Diskusie sa zúčastnilo 30 účastníkov - zástupcov významných spoločností a univerzít v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Tému uviedol Ladislav Janyík, finančný riaditeľ, Slovnaft, a.s.. V diskusii vystúpili p. Révay (Axasoft), p. Dorociaková (SBERBANK), p. Mazaníková (Heineken Slovensko)

Ďalšie prezentácie k téme hľadania rezerv v alokácii nákladov prezentovali:

Iveta Griačová, Finančná riaditeľka, Letisko M.R. Štefánika. Do diskusie sa zapojili p. Janyík (Slovnaft), p. Kolárik (Omega Solutions), p. Kupec (Slovak Telekom)

Marián Bódi, finančný riaditeľ IBM Slovensko s.r.o. V diskusii vystúpili p. Kolárik (Omega Solutions), p. Kupec (Slovak Telekom), p. Demovič (VÚB, a.s.), p. Miklovičová (OTAVA), p. Griačová (Letisko M.R. Štefánika)

Slavomír Pšenák, IBM manažér riešení v oblasti analytiky a optimalizácie. Diskusiu obohatil p. Ondrej Bothe (IBM Slovensko), p. Révay a p. Griačová.

 
Fotogaléria:

2012 – Finančné riadenie podnikov X. ročník

1. október 2012

2012 – Finančné riadenie podnikov 2012

1. Blok: Makroekonomický blok

-          Predikcia vývoja ekonomiky Slovenska, dlhová kríza – J. Makúch, guvernér NBS

-          Úloha a možnosti Fiškálnej rady pri dlhodobej udržateľnosti hospodárenia SR.  – Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

(more…)

Harmonizácia daní v EÚ

6. jún 2012

Workshop s Branislavom Ďurajkom, KPMG
6. jún 2012, hotel Zochova chata, Modra – Piesok

Program:

  • Zmluva o EÚ a jej vplyv na vývoj v oblasti daní
  • Harmonizácia a vývoj v oblasti priamych daní
  • Harmonizácia a vývoj v oblasti nepriamych a ostatných daní
Fotogaléria:

Finančné riadenie podnikov

30. máj 2012

Workshop na tému “Finančné riadenie podnikov – riadenie likvidity, riadenie cash flow, uplatňovanie softvérových nástrojov”. 30. máj 2012, v priestoroch Írskeho veľvyslanectva.

(more…)