Ocenenie SAF a CECGA 2014

Pri príležitosti konania 12. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov sa v predvečer uskutočnilo jej slávnostné zahájenie. Stalo sa dobrým zvykom pri tejto príležitosti udeľovať ocenenia.  Organizátor konferencie Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) každoročne udeľuje Ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií. V roku 2014 Správna rada SAF toto ocenenie udelila Ing. Viere Laszovej, riaditeľke odboru MF SR, za jej osobný vklad pre vznik a uvedenie do života Registra účtovných závierok, ktorý výrazným spôsobom pozitívne vplýva na kvalitu podnikateľského prostredia prostredníctvom zvýšenia transparentnosti podnikania.

CECGA – Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností už po tretí krát hodnotila úroveň  dodržiavania princípov Corporate Governance a transparentnosť zverejňovania súladu s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku. Na slávnostnej recepcii v predvečer výročnej konferencie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov konanej v Hoteli Crowne Plaza, odovzdala predsedníčka Správnej rady CECGA Ing. Elena Kohútiková, PhD. „Ocenenie CECGASlovenskej sporiteľni, a.s., Všeobecnej úverovej banke, a.s., Union poisťovni, a.s. a spoločnostiam Slovnaft, a.s., Tatry Mountain Resorts, a.s. a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Fotogaléria