Investičné fórum TATRA SUMMIT

Centrum pre európske záležitosti, člen Stredoeurópskej strategickej rady, v súvislosti s prípravami Investičného fóra TATRA SUMMIT, ktorý organizujem v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Slovenským investičným holdingom, a ktorý sa uskutoční v dňoch 11. – 12. november 2014 v Bratislave sa obrátilo na SAF, aby poskytlo záujemcom informáciu o jeho konaní.

TATRA SUMMIT Investičné fórum predstavuje platformu podpory financovania hospodárskeho rastu na Slovensku a to práve v čase založenia Slovenského investičného holdingu. Cieľom fóra je venovať sa nielen otázkam verejného a súkromného financovania rastu, modelom finančných nástrojov v Európskej únii, ale aj diskutovať o investíciách v kľúčových oblastiach energetiky, kritickej infraštruktúry, malých a stredných podnikov a inováciách. Popri tom, Investičné fórum umožňuje účastníkom priamo sa zapojiť a ovplyvňovať diskusie o nových finančných nástrojoch, ktoré budú v nasledujúcom období rozhodujúce pre investovanie a hospodársky rast na Slovensku. V nadväznosti na Investičné fórum sa uskutoční TATRA SUMMIT konferencia, predstavujúca jednu z kľúčových európskych debát, ktorá významne prispieva k tvorbe nových politík a prináša stredoeurópsku perspektívu do paneurópskej debaty o budúcnosti Európy.

Váš záujem o účasť môžete potvrdiť prostredníctvom  nasledujúcich linky:

TATRA SUMMIT Investičné fórum (11. -12. 11. 2014): https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=100211&categoryid=893140  alebo TATRA SUMMIT Investičné fórum a konferencia (11. – 13. 11. 2014): https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=102921&categoryid=893890

V prípade akýchkoľvek otázok  kontaktujte

Martina Hollá, Central European Strategy Council

www.stratcouncil.org

Mobile: +421 948 170 822

Tel: +421 2 5441 0609

martina.holla@stratcouncil.org