Seminár ESG (Enviromental, social and Governance – životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie)

Slovenská asociácia finančníkov v spolupráci so spoločnosťami Advanced Risk Management s.r.o. a CRIF Slovak Credit Bureau, s.r.o. dňa 11. októbra usporiadala Seminár ESG.

Prezentácie nájdete v Členskej zóne.

Ďakujeme rečníkom, všetkým účastníkom ako aj partnerom akcie.