Seminár ESG (Enviromental, social and Governance – životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie)

Pozývame Vás na Seminár ESG (Enviromental, social and Governance – životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie).

Miesto konania: Apollo Hotel Bratislava, utorok 10. októbra 2023 od 13:00 hod

Poplatok za podujatie 49,- EUR.
Registrácia TU