Podujatie INNOTECH fórum 2023

Ďakujeme panelistom (Katarina GasparovskaMaroš BarabasAnna ČaplovičováFilip KasnárJana LigušováLucia Lackova a Katarina Mazaniova) za podnetnú diskusiu, partnerom Slovenská sporiteľňa, Novo Consulting, wflow.com a Poisťovňa Colonnade za podporu a účastníkom za podnetnú diskusiu. 
Veríme, že podujatie bolo prospešné aj z hľadiska networkingu, keďže sa jeho účastníci o inovácie aktívne zaujímajú, alebo vďaka dobre uchopenej digitálnej transformácii poskytujú inovatívne produkty a služby pre svojich zákazníkov. 
SAF bude v spolupráci s partnermi pokračovať v podpore budovania inovačnej ekonomiky zdola a budovať dôveru s inštitúciami, bez ktorých jej rast na Slovensku zaostáva za možnosťami, aj potrebami našej krajiny. Budeme propagovať najmä podporné finančné nástroje a zdroje financovania inovácií. Taktiež budeme rozvíjať povedomie o službách ochrany duševného vlastníctva a ochrany pred kybernetickými hrozbami. S partnermi, ktorí majú záujem o spoluprácu budeme kresliť a v praxi podporovať Cestovnú mapu Slovenska k inovatívnej ekonomike. Ďakujeme SAPIE – Slovak Alliance for Innovation Economy za inšpiráciu a ich doterajšie úsilie v rozvíjaní inovačného potenciálu Slovenska, ku ktorému sa radi svojím úsilím pripájame.