KONFERENCIA „FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV 2018“

Na konferencii FRP sa každoročne stretávajú finanční riaditelia z rôzne veľkých podnikov – od  malých a stredne veľkých firiem až po tie najväčšie a nadnárodné spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen výmena informácii  ale aj prezentácia pozitívnych príbehov firiem, hľadanie zdrojov financovania podnikateľských aktivít a najmä analýza podnikateľského prostredia s cieľom podieľať sa na formovaní legislatívy pre podnikový sektor.

FRP 2018_Otvorenie Revay

Prvy panel FRP 2018

Druhy panel FRP 2018

Treti panel FRP 2018

 

 

FRP 2018_Publikum