SAF exclusive: Potrebuje Slovensko migrantov?

V súčasnosti je migrácia z tretích krajín vnímaná veľmi negatívne a je to i top téma politických strán v súčasnosti. V minulom týždni sme však túto tému diskutovali na pôde podnikových finančníkov za účasti viceguvernéra NBS Ľuda Ódora a Lucii Mýtnej Kurekovej z pohľadu zabezpečenia ekonomického rastu Slovenska: – Potrebuje Slovensko migrantov? – Má Slovensko dostatok kvalifikovanej pracovnej sily na zabezpečenie vysokého ekonomického rastu? – Je možné vrátiť proces masívneho úniku mozgov? – Môže byť Slovensko vôbec niekedy multikulturálnou krajinou? – Celá Európa starne. Aké sú v súčasnosti trendy a politiky v oblasti medzinárodnej migrácie? Ktoré krajiny sú najúspešnejšie v prilákaní talentov?

Foto 1