Podujatie – 15 rokov vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a NATO

Zástupcovia SAF sa zúčastnili podujatia “ 15 rokov, ktoré nás zmenili “ pripravované pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a NATO. Diskusiu moderoval Mikuláš Dzurinda a hosťami boli Milan Kňažko, Jozef Bátora, Tomáš Valášek, Miriam Lexmann a Juraj Šeliga. Spoločne sme si  zaspomínali na náš vstup do NATO a EÚ ako istým vyvrcholením snáh a zadosťučinením pre tribúnov 17. novembra a ako by sme mali rozvíjať novembrový odkaz v súčasnosti, či v najbližších rokoch.

foto Scherz 01