Valné zhromaždenie SAF 9. apríka 2014 o 14.00 hod

Správna  rada SAF zvolala na stredu 9. apríla 2014 o 14.00 hod. Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo

v zasadacej miestnosti Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave.

PROGRAM:

14.00 – 15.00 Odborná časť spojená s diskusiou na tému

Demografická zmena a jej dopady na ekonomický rast a verejne financie.

Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc., Prognostický ústav SAV

15.00 – 16.00 rokovanie Valného zhromaždenia

Správa o činnosti SAF v roku 2013

Uznesenie VZ SAF

Fotogaléria