Čo treba vedieť o rizikách veľkých pokút a iných sankciách pre podniky v oblasti ochrany osobných údajov a hospodárskej súťaže

Seminár sa konal dňa 29. apríla 2014 od 14.00 hod. v zasadačke budovy Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave – Petržalka.

Témy:

  1. Aktuálne otázky ochrany osobných údajov a riziká z ich porušenia. Prednášajúci: JUDr. Ing. Matej Firický, Mgr. Vladimír Troják, LL.M.
  2. Kartely a právomoci PMÚ, sankcie za kartely a ako im predchádzať. Prednášajúci: JUDr. Ing. Juraj Steinecker, LL.M.

Účasť  zástupcov za Vašu spoločnosť prosím oznámte mailom na adresu kancelaria@asocfin.sk do 25.4.2014.