Workshop SAF a Finančnej správy k DPH a k dani z príjmu

Komisia SAF pre dane a clá v spolupráci s Finančnou správou SR

pripravila workshop k aktuálnym otázkam DPH a dani z príjmov, na ktorom sa zúčastnilo 31 zástupcov podnikov.

Miesto konania: Budova AULY Ekonomickej univerzity, zasadačka na 1. poschodí, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava

Dátum konania: pondelok 17. marca 2014 od 14.00 hod.