Uvoľnite skryté investície do vášho ERP a maximalizujte ich návratnosť

Dnešná situácia v mnohých spoločnostiach vyžaduje stále investície do informačného systému, ktorý ale väčšinou nie je príliš otvorený novým myšlienkam a rýchlemu zavádzaniu zmien, či otvorenej integrácii s ostatnými už existujúcimi systémami. Len si predstavte, keby ste mali v rukách nástroj, ktorý neotravuje IT jazykom, ale umožní veľmi jednoduchým kreslením procesov prispôsobiť Váš zložitý systém podľa Vašich predstáv.

Seminár sa týkal jednoduchého modelovacieho systému, s ktorým je možné aj tak zložité systémy ako SAP alebo MFG, či Oracle Financials a pod., doplniť o otvorené prostredie, s ktorým môžete pokryť aj komplexný obeh dokladov(DMS), vzťah k zákazníkom(CRM), riadenie výroby(PS) alebo elektronicky dodávateľský portál(ESP) rýchlo a veľmi efektívne.

Seminár bol bezplatný.

Termín : 26.05.2016 (štvrtok),   Registrácia účastníkov:  13:30 -14:00

 Miesto : Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,  zasadačka budovy Auly na 1. poschodí

Lektor :  Alexander Cimbaľák, CEO,  ACE enterprise Slovakia, Ltd.

Diskutované témy:

         Problematika integrácie rôznorodých podnikových systémov.

  • Investovali ste nemalé peniaze do informačného systému a na stole máte neustále požiadavky na nové procesné vylepšenia, zmeny a následne ďalšie investície?
  • Potrebujete jednoduché prepojenie s výrobným, technologickým či Vašim iným kľúčovým systémom?
  • Aj vy chcete ísť s dobou  a mať Vaše systémy flexibilné a pod kontrolou?

Efektívne postupy šetrenia investícii pomocou jedinečného  modelovacieho nástroja overeného a fungujúceho vo viac ako 80 krajinách!

  • Nakreslite a namodelujte si svoje procesy jednoduchým spôsobom
  • Prispôsobte si systém podľa vašich potrieb a požiadaviek a doplňte aj zložité oblasti ako napr. komplexný obeh dokladov (DMS), zákaznícky systém (CRM) či elektronický dodávateľský portál veľmi rýchlo a efektívne
  • Modelovací nástroj je certifikovaný i spoločnosťou SAP