14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

Konferencia „Finančné riadenie podnikov“  bola 14. ročníkom odbornej konferencie, ktorú tradične organizuje Slovenská asociácia podnikových finančníkov v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s.

Inovatívne zameranie 14. ročníka konferencie SAF vyplývalo z aktuálnych problémov, ktoré riešia vrcholoví manažéri a nimi riadené útvary pri podnikaní v rámci podnikateľského prostredia Slovenska.

Odborný garant programu : Jozef Makúch, guvernér NBS

25.10.2016 utorok  Slávnostné zahájenie konferencie  18,00 hod

–  ocenenie SAF za prínos v oblasti podnikových financií za rok 2016,

–  ocenenie CECGA „Najlepšia výročná správa“ pre podniky,

–  ocenenie spolupracovníkov SAF k 20. výročiu založenia SAF,

–  kultúrne vystúpenie skupiny FRAGILE  k 20. výročiu založenia SAF,

–  recepcia pre účastníkov konferencie a pozvaných hostí.

26.10.2016 streda  Konferencia

Tematické bloky:

1)    Blok Makroekonomický – vývoj ekonomiky   

–   Jozef Makúch, guvernér NBS, “ Výhľad ekonomiky Slovenska“

–   Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť “ Komentár k štátnemu rozpočtu na rok 2017 a k vývoju dlhu verejnej správy“

2)    Globálna a Európska daňová politika – smerovanie a dopady na business  

Odporúčania OECD pre zmenu Globálnych pravidiel medzinárodného zdaňovania Projekt BEPS v kontexte EU, posledný vývoj v EU – balíček ATAD, riešenie sporov, obnovenie návrhu CCCTB. Aký je ďalší krok,  aký je ďalší plán OECD, EU?

– Daňové raje a podnikateľské aktivity, Daňová politika a podnikateľské prostredie v regióne strednej Európy,

– Má BEPS / ATAD potenciál zvýšiť alebo znížiť konkurenciu krajín OECD a EU?

– Je tu príležitosť pre iné krajiny ako Čína, India, Brazília, Singapur,… priťahovať viac investícií formou propagácie väčšej ekonomickej slobody?

–  Aký je / bude dopad BREXIT-u na ďalší vývoj BEPS/ATAD?

Účastníci panelu:

Dana Meager, štátna tajomníčka MF SR,

Alena Schillerová, námestníčka MF ČR,

Romero Tavares  Researcher and Lecturer at the Global Tax Policy Center, Vienna University of Business and Economics

Predsedajúci paneluBranislav Ďurajka, KPMG partner

3)     Digitalizácia firiem ako trend

–     Aký dopad má digitalizácia na prácu finančného riaditeľa? Aké sú príležitosti a riziká, ktoré so sebou prináša? Digitalizácia mení procesy, systémy a aj biznis modely. Čo to znamená pre CFO?

  • CFO  s úspešným príbehom transformácie biznisu / financií vplyvom digitalizácie, Martin Hrežo, CFO Svet zdravia,

–    Čo umožňuje Cloud,  Miroslav Pikus, Slovak Telekom

–    Self-service – cesta k nákladovej efektivite a spokojnosti zákazníka,  Jirko Laznicka, Orange

–    Digitálny Marketing  – a viete  čo Vám prinesie každé vložené euro – schopnosť zefektívniť marketingové kampane, zvyšovať úspešnosť predaja a   merať návratnosť vynaložených prostriedkov do marketingu.  Branislav Kohl, Dataconcept

Predsedajúci paneluMarián Bodi, ISDD

4)    Risk manažment

–    Ako banky pristupujú k hodnoteniu rizika firiem, zaujímajú ich len čísla alebo aj strategické smerovanie firiem ?

–    Nekonvenčný pohľad na riziko firiem – môže byť rizikom pre firmu aj málo investícií, či priveľa „hedžovania“ ?

–    Ako podniky uplatňujú dostupné informácie o svojich partneroch ? Čo má vplyv na riadenie rizika firiem ?

–    Strategické riadenie je kľúčové – zmení 4. priemyselná revolúcia pohľad na riziko firiem ?

Účastníci panelu: Jan Martin Nufer, Director Treasury & Funding, Borealis Group Austria.

           Jaroslav Habo, riaditeľ Korporátna klientela Slovensko, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahr. banky

           Jens Kellerbach, CFO, člen predstavenstva VW Slovensko CFO slovenského podniku

           Pavol Synák, Business development manažér, CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.

 Predsedajúci panelu – Iveta Griačová, Interim Partner