Prečítajte si nové číslo časopisu Finančný manažér

V novom čísle časopisu Finančný manažér sa dočítate čo motivuje slovenské spoločnosti presunúť svoje sídlo do zahraničia, ako sa darí vláde podporovať vedu a výskum prostredníctvom superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj, ako slovenské podniky aplikujú IFRS 16 v praxi, aké sú povinnosti začínajúceho zamestnávateľa, čo je obsahom kódexu správy spoločností s majetkovou účasťou štátu a ďalšie zaujímavé témy.

Číslo nájdete v členskej sekcii.