S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že 6.12.2021 nás navždy opustil zakladajúci člen Slovenskej asociácie finančníkov Dušan Durmis, ktorý pôsobil dlhé roky v Správnej rade a neskôr i v Rade starších.