Pozvánka na seminár Nové legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie, v dňoch 12. a 13. mája 2022, hotel Magnólia Piešťany

SAF Vás pozýva v dňoch 12 a 13.mája 2022 na seminár: Nové legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie, miestom konania je hotel Magnólia v Piešťanoch. Na seminári sa budú odborní lektori venovať týmto témam:

– Aktuálne zmeny zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu záujemcu o verejné zákazky

– AML

– Aktuálne a plánované legislatívne zmeny v oblasti insolvencii

– Osobné a firemné bankroty

– Novela zákona o účtovníctve

– Posledné zmeny v legislatíve ovplyvňujúce slovenských podnikateľov

– Obchodné a daňové právo

– Novela Daňového poriadku

– Zmeny a aktuálne porovnanie pracovného pomeru, dohodára, živnostníka z pohľadu odvodov

Prihlásiť sa môžete cez google formulár TU alebo na kancelaria@asocfin.sk

Účastnícky poplatok je 120,- EUR. Zľava pre členov SAF 50%, zahŕňa náklady organizátora vrátane občerstvenia cez prestávky.

Ubytovanie si účastníci hradia individuálne.