25 výročie založenia SAF

Prezident Slovenskej asociácie finančníkov odovzdal generálnej riaditeľke daňovej a colnej sekcie MF SR Daniele Klučkovej pamätnú striebornú 10 eurovú mincu, ako poďakovanie za spoluprácu pri príležitosti 25. výročia založenia SAF.