Valné zhromaždenie SAF

 

Dňa 28.4.2022 sa v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie SAF.

V rámci odbornej časti valného zhromaždenia sa uskutočnila diskusia so štátnym tajomníkom MH SR Jánom Oravcom – Zlepšovanie podnikateľského prostredia – Kilečko 2.

Prezentáciu nájdu členovia v členskej sekcii stránky SAF.

Predmetom rokovania valného zhromaždenia bolo schválenie správy o hospodárení za rok 2021, návrhu rozpočtu na rok 2022, účtovnej závierky za rok 2021 a zámerov SAF na rok 2022.

Zároveň boli na ďalšie funkčné obdobie zvolené všetky orgány SAF.

Novým prezidentom SAF sa stal Ing. Anton Ondrej, zakladajúci člen SAF.

Do správnej rady boli zvolení: Viera Bakošová, Iveta Griačová, Peter Andrišin, Miroslav Bielčík, Miarián Bódi, Peter Daniel, Matej Firický, Miroslav Krajčovič a Anton Ondrej.

Do rady starších boli zvolení: Miroslav Galamboš ako jej nový predseda, Viera Laszová, Jana Šnircová, Miloslava Zlemanová, Peter Markovič a František Sieklik.

Do kontrolnej komisie boli zvolené: Vanda Vránska ako jej predsedníčka, Oľga Dzurková a Jana Marková.

Do funkcie čestného prezidenta bol zvolený Andrej Révay, ktorý viedol SAF v predošlých rokoch.

Počas valného zhromaždenia boli pri príležitosti 25 výročia založenia SAF odovzdané pamätné mince čestnému prezidentovi Františkovi Chvostáľovi, členovi rady starších dekanovi Fakulty podnikových financií Petrovi Markovičovi a novému predsedovi rady starších Miroslavovi Galambošovi, členovi správnej rady Mariánovi Bódimu za ich dlhodobý prínos v SAF.

Ďakujeme za účasť a novému vedeniu želáme úspešné pôsobenie v orgánoch SAF.