EACT briefing „KYC – Poznaj svojho zákazníka“

EACT briefing  „KYC – Poznaj svojho zákazníka“.

Jedna z top priorít pre podniky, ktorá vzišla z prieskumu z podnikov z 23 európskych krajín združených v EACT, je riešenie centrálneho KYC registra. Centrálny KYC register alebo riešenie prístupné pre všetky banky a podniky by mohlo priniesť signifikantné úspory.  EACT v spolupráci so SWIFT zahájil pred mesiacom riešenie projektu „KYC registra“.

EACT Briefing N3 KYC February 2019 final