SAF a implementácia DAC 6

Zástupcovia SAF mali stretnutie s Ministerstvom financií k pripomienkam k Zákonu o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (442/2012 Z.z.), tzv. rozporové konanie

Slovenská asociácia podnikových finančníkov pripravila a podala pripomienky k novele zákona v rámci MPK.

PripomienkySAF_DAC 6

Pripomienky sme prediskutovali a akceptovateľné pre MF SR sa javili pripomienky č. 3 (malo by byť spresnené v dôvodovej správe), čiastočne č. 4 (v časti jednotného formulára), č. 6 (malo by byť tiež spresnené v dôvodovej správe).

O vývoji budeme členov SAF priebežne informovať.