Webminár OECD k daňovým zákonom

Európska centrálna banka

Dňa 30. apríla Rada guvernérov ECB sa rozhodla poskytnúť novú sériu dlhodobých refinancujúcich operácií, takzvané PELTRO (pandemic emergency longer-term refinancing operations) a uvoľniť podmienky za ktorých sa vykonávajú už existujúce, cielené dlhodobé refinancujúce operácie, TLTRO (targeted longer-term refinancing operations).

Rada guvernérov sa zároveň rozhodla udržiavať hlavné úrokové sadzby ECB nezmenené. A uistila, že je pripravená na ďalšie rozširovanie a prispôsobovanie pandemického pohotovostného programu PEPP ak to bude potrebné.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OECD vyhlásila webminár, konajúci sa 4 mája o 14:00, s odborníkmi z Centra na daňové zákony a administratívu týkajúci sa zmien v kontexte ku pandémii COVID 19.