Prepája cenné kontakty v rámci profesie

Jaroslav Habo, Director Corporate Clients Slovakia, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

To čo ja najviac oceňujem je, že SAF vytvorila priestor a fungujúcu platformu pre výmenu informácií a noviniek zo sveta finančných riaditeľov a prepája cenné kontakty v rámci profesie a biznisu