Informácie na jednom mieste

Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

SAF vždy ponúkala svojim členom a účastníkom konferencii veľmi kvalitné a aktuálne informácie o podnikateľskej legislatíve a podnikateľskom prostredí, o vývoji slovenskej ekonomiky a trendoch v riadení podnikov. Na jednom mieste a v koncentrovanej podobe sa dajú získať všetky informácie potrebné pre finančných ale aj iných manažérov firiem.