Sumár diskusií organizovaných k výzvam hospodárskej politiky na Slovensku-Elena Kohútiková, Ľudovít Ódor a Andrej Révay

Diskusné fórum, Dobehne tiger do cie¾a, Európska komisia,

Slovensko bolo označované komentátormi za „tatranského tigra“ potom, ako sa mu medzi rokmi 2004 až 2008 podarilo – aj vďaka štrukturálnym zmenám – výrazne zvýšiť tempo dobiehania západných krajín. V pokrízovom období však došlo tak k poklesu ekonomického rastu ako aj k spomaleniu konvergencie k životnej úrovni vyspelých krajín. Sériou siedmich diskusií sme hľadali príčiny tohto vývoja a pokúsili identifikovať hospodársko-politické priority, ktoré by tigra opäť rozhýbali. Následne sme hľadali politickú podporu pre tieto opatrenia.

SUMÁR DISKUSIÍ – závery