Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve – Projekt s Profini, n.o.

SAF sa zapojila ako neformálny partner podpísaním Memoranda o spolupráci do Projektu “ Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve„, na ktorom už spolupracovala v predchádzajúcom období.
Cieľom je skvalitnenie ekonomických analýz, ktoré sa využívajú pri rozhodovacích procesoch vo verejnej správe, v podnikateľskom prostredí a pri edukácii ekonomického prostredia (školy, univerzity, výskum, študenti, doktorandi, podnikateľské subjekty, finanční riaditelia,…)

Špecifické ciele

  • zvýšenie kvality metodiky odvetvových štandardov
  • vyššia využiteľnosť odvetvových štandardov v praxi
  • zabezpečenie kvalitnej propagácie
  • skvalitnenie vzdelávania ekonomického prostredia

Účasť v projekte umožňuje členom asociácie sa aktívne zapojiť a tak skvalitniť a zvýšiť odbornosť podnikateľského prostredia. Bližšie info cez náš časopis, mailovou komunikáciou prípadne na našich odborných seminároch.

Pracovne stretnutie expertov_150x150