Seminár: Pohľadávky v obchodných vzťahoch

Seminár: Pohľadávky v obchodných vzťahoch – nástroje na zníženie rizika z neplatenia, reštrukturalizácia a ochrana podniku pred veriteľmi, faktoring a zadĺženosť podnikov.

24. – 25. mája 2012
v hoteli Magnólia v Piešťanoch

Program:

24.5.2012:

13.00 – 14.00 Aktuálne problémy v oblasti vymáhania pohľadávok
JUDr. Alena Szálayová, exekútor
14.00 – 15.00 Zmenka a biancozmenka ako zabezpečovací nástroj, jej uplatnenie v konkurznom konaní
Ing. Silvia Záhorcová, poradca a konzultant
15.30 – 16.15 Poistenie – vhodný nástroj na zníženie rizika z neplatenia pohľadávok
Ing. Dušan Pukač, EXIMBANKA SR, odbor poistenia obchodovateľného rizika
16.15 – 17.15 Riešenie pohľadávok sektora verejnej správy a pohľadávok voči podnikom s účasťou štátu, ochrana pred veriteľmi
Ing. Martin Senčák, vedúci úradu MZ SR

25.5.2012

08.30 – 10.30 Zmeny v korporátnych bankrotoch
JUDr. Branislav Pospíšil, advokát
10.45 – 11.45 Faktoring pohľadávok v čase ekonomickej a finančnej krízy
Ing. Dušan Čižmárik, VÚB Factoring, a.s.
11.45 – 12.30 Procesy riadenia reštrukturalizácie firiem
Richard Kolárik – Radovan Čechvala, Omega solutions, s.r.o.
12.30 – 13.30 Účtovné a daňové aspekty postúpenia a odpísania pohľadávky
Ing. Martin Tužinský,PhD., Fakulta manažmentu UK Bratislava

Fotogaléria: