Seminár „Podpora finančných inovácií na Slovensku“

Pri príležitosti konania Valného zhromaždenia v odbornej časti vystúpil zástupca MF SR a predseda Centra pre finančné inovácie Ing. Martin PETER.

Po odznení horeuvedenej prezentácie sa rozprúdila bohatá diskusia, ktorá vyústila v prísľub vzájomnej spolupráce na pôde Centra.

Inovacie_1