Valné zhromaždenie SAF – 25. 4. 2019 EUBA

Važení členovia, spolupracovníci,

pozývame Vás na riadne Valne zhromazdenie SAF vo štvrtok 25. 04. 2019 od 14,00 hod. v zasadačke rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave

Na začiatok sme pripravili odbornú  časť na aktuálnu tému „Inovácie v oblasti finančných služieb“, ktorú prednesie Mgr. Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva MF SR.

Prosime potvrďte nám Vašu účasť na kancelaria@asocfin.sk

VZ SAF_2019