Seminár: Nové legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie, 8.- 9. júna 2023 Hotel Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach.

Ďakujeme prednášajúcim a účastníkom semináru Nové legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý sa uskutočnil 8.-9. júna 2023 v Hoteli Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach.

Seminár priniesol komplexný pohľad v oblasti nových legislatívnych zmien a ich vplyvu na podnikateľské prostredie.
 

Aktuálne zmeny zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu záujemcu o verejné zákazky predstavil Ing. Martin Golian z Global Procurement s. r. o. prezentáciu nájdete TU

Najdôležitejšie legislatívne zmeny v daňovej oblasti od 1.1.2023 a proces daňovej kontroly prezentovala Ing. Marcela Hricová z Finančnej správy SR
 
Aktuálne legislatívne zmeny v oblasti transferového oceňovania predstavila Ing. Silvia Karelová z Finančného riaditeľstva SR
  
Prierez  zmenami v zákone o účtovníctve od roku 2023 a pripravované zmeny na nasledujúce roky (nefinančné údaje) predstavila Ing. Mária Makrovská z Ministerstva financií SR prezentáciu nájdete TU
 
Posledné zmeny v legislatíve ovplyvňujúce slovenských podnikateľov – obchodné a daňové právo prezentovali Mgr. Kamila Turčanová a JUDr. Matej Firický z Advokátskej kancelárie MCL prezentáciu nájdete TU
 

Dátovú podporu pre povinné subjekty AML predstavil Michal Vaculka zo spoločnosti CRIF Slovak Credit  Bureau, s.r.o. Prezentáciu nájdete TU

Novinky 2023 v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu prezentoval Peter Andrišin zo spoločnosti DOZEN a.s. Prezentáciu nájdete TU

Ako sa vypočítava starobný dôchodok nám poradila Mgr. Katarína Danajovičová, DAZAP, s.r.o. Prezentáciu nájdete TU