Seminár Daňové plánovanie a jeho budúcnosť

Komisia SAF pre dane a clá pripravuje seminár (workshop)  na tému

Daňové plánovanie a jeho budúcnosť

 Termín:   22.3.2016

Lektor:  JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA, MF SR, Sekcia daňová a colná

 Obsah seminára: 

1. Úvod do problematiky

–  Špecifikácia rozdielu medzi daňovým plánovaním, agresívnym daňovým plánovaním a daňovým unikom,

–  Hľadanie hranice daňového plánovania,

–  Pravidlá proti agresívnemu daňovému plánovaniu,

2. Daňové plánovanie a jeho budúcnosť v EU

– Daňové plánovanie ako 5.  základná sloboda v rámci fungovania spoločného trhu?

– Daňové plánovanie vs. škodlivá daňová súťaž,

– Balík opatrení EU proti agresívnemu daňovému plánovaniu